ANSÖKAN FÖR ORGANISATIONER


Efter att ni skapat ett konto så är ni välkomna att fylla i de 4 olika stegen i ansökningsformuläret. Beakta följande under steg 1,2 och 4.


Steg 1

Saknar ni org. Kryssa i rutan Saknar svenskt personnummer, då blir fältet tillgängligt att fylla i organisationens namn.


Steg 2

Under Beskrivning anger ni hur många som totalt deltar i aktiviteten samt hur många av dessa som är bosatta i f.d. Malmöhus län. Ange också antalet personer som är synskadade.


Steg 4

Till din ansökan skall följande bilagor bifogas som pdf-filer under steg 4.


  • Årsredovisning
  • Verksamhetsberättelse

Ansökningsperiod


Ansökningsperiod en gång om året

1 augusti – 30 september

Svar senast under december månad