ANSÖKAN FÖR FORSKARE

 

Innan du påbörjar din ansökan vänligen läs instruktionerna nedan. 

Till din ansökan skall följande bilagor bifogas som pdf-filer under steg 7.

 

  • Fullständigt forskningsprogram
  • Förteckning över publicerade arbeten utöver vad som anges i ansökan
  • Yttrande och godkännande från prefekt eller motsvarande 
  • Årsrapport (om ansökan avser fortsättningsanslag)
  • Förteckning över särtryck, manuskript och/eller andra handlingar som   du som sökande vill åberopa

Ansökningsperiod


Ansökningsperiod en gång om året

1 juli – 31 augusti