Stiftelsen för synskadade i f d Malmöhus län har till huvudsakligt ändamål att lämna hjälp till behövande personer med synnedsättning bosatta i f. d. Malmöhus län och att understödja vetenskaplig forskning rörande synskaderelaterade sjukdomar och visuellt handikapp.


Det finns tre kategorier att söka ur enligt nedan.