ANSÖKAN FÖR BEHÖVANDE PRIVATPERSONER


Efter att du skapat ett konto så är du välkommen att fylla i de 3 olika stegen i ansökningsformuläret. Beakta följande under steg 2 och 3.

 

Steg 2

  • Under Beskrivning anger du utöver vad bidraget ska användas till även antalet personer i hushållet samt hemmavarande barn, make/maka, sambo inkomster samt tillgångar.
  • Under Utgifter anger du de kostnader som är kopplade till din synnedsättning.

 

Steg 3

Till din ansökan skall följande bilagor bifogas som pdf-filer.


  • Intyg från syncentral alternativt läkare, observera att du måste styrka din synnedsättning
  • Skattebesked (här kan du ladda ner skattebesked som pdf). Observera att lämnade uppgifter skall omfatta hela hushållet.
  • Offert eller kostnadsförslag för sökt hjälpmedel

Läs mer under Ansökan

Ansökningsperiod


Ansökningsperioden är under två perioder per år


1 november – 31 januari             

Svar senast under mars månad för de som tilldelats bidrag


1 maj – 30 juli            

Svar senast under oktober månad för de som tilldelats bidrag